SØK3523 - Økonomisk vekst og utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Store inntektsforskjeller mellom land motiverer studiet av vekst og utvikling. Ulike vekstforløp kan forstås som resultatet av forskjellig økonomisk politikk, tilgang på naturressurser og ytre betingelser. Spesielt har søkelyset vært satt på politiske og økonomiske institusjoner og graden av handelsliberalisering. Kurset behandler ulike mikroøkonomiske og makroøkonomiske emner og dekker både teoretisk og empirisk litteratur.

Læringsutbytte

Studentene skal kjenne til grunnleggende økonomiske mekanismer som bestemmer et lands vekst og utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3502 15.0 01.09.2007
SØK8623 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.12.2014 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 03.06.2015 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D131, bygg 11
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.