SØK2800 - Praksisopphold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal utføre et prosjekt i bedriften eller organisasjonen. Som del av utplasseringen må studenten skrive en oppgave som er innenfor bedriftens eller organisasjonens interesseområder og som skal oppfylle faglige krav på bachelornivå. Oppgaven er et faglig arbeid som må relateres til, eller inkludere deler av, praksisoppholdet.

Læringsutbytte

Læringsmålene er å utvikle og bygge studentens personlige, faglige og profesjonelle egenskaper ved å gi han eller hun muligheten til å forske på og administrere et individuelt arbeidsprosjekt innenfor en norsk eller internasjonal bedrift eller organisasjon, som en del av studentens bachelor ved NTNU.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal ha veileder fra både NTNU og bedriften/organisasjonen. En obligatorisk skriftlig oppgave som er innenfor bedriftens eller organisasjonens interesseområder og som er relatert til praksisprosjekt/prosjektarbeidet skal leveres til NTNU-veilederen innen 15. desember/ 15. juni (omfang: 15-20 sider, ikke større omfang enn en bacheloroppgave), 12 pt, linjeavstand 1,5). Oppgaven gis en bestått/ikke-bestått karakter fra NTNU-veilederen.

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksis

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Samfunnsøkonomi (BSØK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.