SØK2103 - Politisk økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler økonomiske perspektiver på politiske beslutningsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- hvordan kollektive beslutninger om effektivitet og fordeling utformes
- om sammenhengen mellom velgernes preferanser og offentlig politikk
- hvordan lobbyvirksomhet påvirker politiske beslutninger
- om årsaker til ineffektivitet i organisasjoner

Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå og beskrive preferansene til ulike aktører som deltar i kollektive prosesser
- anvende analytiske og grafiske modeller til å analysere utfallet av politiske vedtak
- gi en kritisk vurdering av påstander om effektivitet og fordeling som fremsettes i offentlig debatt

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres en semesteroppgave, denne kan leveres som en gruppeoppgave med inntil 4 studenter. Semesteroppgaven må være bestått for at studenten skal få avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir opplyst ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2101 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 06.12.2017 09:00 DI42 , Datasal 10349, bygg 10 , Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 22.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.