course-details-portlet

SØK2013 - Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Tema for bacheloroppgaven kan velges innenfor hele området av samfunnsøkonomiske emner. Opplegget for bacheloroppgaven skal godkjennes av Institutt for samfunnsøkonomi, som også oppnevner veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- Å arbeide selvstendig med faglige spørsmål
- Å skrive et faglig arbeid som oppfyller grunnleggende krav som stilles til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon

Ferdigheter:
Du skal
- Kunne formulere en problemstilling, gjennomføre en faglig analyse og presentere resultatene i en bacheloroppgave

Generell kompetanse
Du skal - kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og veiledning.
Oppgaven skrives normalt som gruppeoppgave med inntil fire studenter i gruppa, men det er også mulig å skrive alene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent problemstilling

Mer om vurdering

Bacherloroppgaven vurderes med bokstavkarakter. Gjentak kan bare skje i vårsemesteret. En tidligere levert oppgave kan ikke omarbeides og leveres på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Individuelt pensum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2901 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU