SØK1151 - Makroøkonomi for ledere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset behandler grunnleggende makroøkonomiske begreper og analysemetoder som inngår i viktige ledelsesbeslutninger. Kurset introduserer sentrale størrelser som BNP, ulike mål på arbeidsledighet og inflasjon, renter og valutakurser. Med dette som grunnlag analyseres ulike makroøkonomiske problemstillinger: Aggregert tilbud og etterspørsel, internasjonale finansmarkeder, konjunkturer, makroøkonomisk politikk og økonomiske framskrivninger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- grunnleggende makroøkonomiske begreper som BNP, arbeidsledighet, inflasjon, rente og valutakurser
- om konjunkturer
- kortsiktige makroøkonomiske modeller som viser hvordan penge- og finanspolitikk påvirker aktivitetsnivå, rente, valutakurs, handelsbalanse, konsum og investering
- om internasjonale finansmarkeder
- om økonomiske framskrivinger
- om viktige makroøkonomiske kriser, inkludert finanskrisen og offentlig gjeldsdynamikk

Ferdigheter
Du skal kunne
- bruke makroøkonomiske modeller til å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for, spesielt kunne analysere hvordan bedrifter påvirkes
- analysere den økonomiske situasjonen en økonomi er i
- benytte de økonomiske teoriene til å forstå utviklingen i norsk og internasjonal økonomi

Generell kompetanse
Du skal
- kunne se hvordan økonomiske trender og begivenheter vil kunne påvirke bedriftenes betingelser i nær framtid, og dermed inngå i grunnlaget for investeringsbeslutninger og strategisk planlegging

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke. Obligatorisk innlevering av en semesteroppgave. Denne kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK1003 7.5 01.09.2012
SØK1012 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 08.12.2017 09:00 Storhall del 1 , DI172 , DI42 , Datasal 10349
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.