SØK1012 - Makroøkonomisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet tar for seg bestemmelse av aktivitetsnivå, arbeidsledighet, prisstigning og rente i en liten åpen økonomi. Det legges vekt på å studere hvordan økonomisk politikk påvirker disse størrelsene. Det legges også stor vekt på sentrale problemstillinger knyttet til handelsbalanseproblemer og valutamarked i en økonomi som den norske. Videre gis en innføring i økonomisk vekstteori.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om utviklingen i norsk og internasjonal økonomi
- kortsiktige makroøkonomiske modeller relevant for norsk økonomi; hvordan penge- og finanspolitikk påvirker aktivitetsnivå, rente, valutakurs, handelsbalanse, konsum og investering
- om arbeidsledighet og inflasjonsstyring
- langsiktige modeller for økonomisk vekst
- om forventninger og finansmarkeder
- om makroøkonomiske kriser, inkludert finanskrisen og offentlig gjeldsdynamikk

Ferdigheter
Du skal kunne
- bruke makroøkonomiske modeller til å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for
- analysere den økonomiske situasjonen en økonomi er i
- knytte de økonomiske teoriene opp mot utviklingen i norsk og internasjonal økonomi

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke, og 2 timer øving hever annen uke i undervisningsperioden. Krav til obligatorisk aktivitet annonseres ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ108 15.0 01.09.2011
SØK1003 15.0 01.09.2011
SØK1151 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.