SØK1002 - Mikroøkonomisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

I dette emnet studeres atferden til husholdninger og bedrifter, og hvordan atferden påvirkes av økonomiske rammebetingelser. Videre analyseres markedsformene fri konkurranse og monopol, mens andre markedsformer behandles mer summarisk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- definisjoner av sentrale mikroøkonomiske begreper
- hvordan konsumentens etterspørsel etter varer og tjenester påvirkes av priser og inntekt
- hvordan bedriftens tilbud og dens etterspørsel etter innsatsfaktorer påvirkes av produkt- og faktorpriser
- hvordan det mikroøkonomiske analyseapparatet kan anvendes på konkrete problemstillinger

Ferdigheter
Du skal kunne
- gjøre rede for mikroøkonomiske begreper og tilpasningen til konsumenter og bedrifter
- analysere konkrete problemstillinger ved hjelp av figurer og matematisk analyse

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises intensivt i andre halvdel av semesteret med 4 timer forelesning per uke og 2 timer øving hver uke. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ107 7.5
SØK1010 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 03.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.