REA2091 - Matematikk 2 for data

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Lineær algebra:
- likningssystemer
- matriser
- vektorrom
- lineære transformasjoner
- egensystemer og diagonalisering

Rekker:
- følger og konvergens
- rekursjon
- Taylorekker
- differenslikninger
- Tallteori
- Deling med rest
- Tallsystemer
- Euklids algoritme

Logikk:
- utsagnslogikk
- boolsk algebra
- predikatlogikk

Mengder og relasjoner:
- Venn-diagram
- engdealgebra
- relasjoner og funksjoner

Grafer og trær:
- Hamilton og Euler sykler
- Trær
- Induksjonsbevis
- Prims og Dijkstras algoritmer
- Grafer og matriser

Automater og formelle språk:
- deterministiske og ikke-deterministiske tilstandsmaskiner
- regulære uttrykk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing,ha et godt grunnlag for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger anvendelser.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
- Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
- Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
- Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.Studenten skal oppnå kunnskap på områdene lineær algebra, rekker, logikk og diskret matematikk.

Ferdigheter:
- Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Bruke matematiske metoder og dataverktøy
- Videreutvikle evne til å tenke og resonnere matematiskFerdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
- Kan kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Kravene angis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering

Mer om vurdering

- Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved kontinuasjon eller gjentak av skriftlig eksamen er tidligere mappe eller godkjente obliger i emnet fortsatt gyldig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)

Forkunnskapskrav

For TRES og Y-VEI studenter:Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for tres og y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått.

Kursmateriell

Otto Bretscher: Linear Algebra with applications 4th ed., Pearson/Prentice Hall

Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 7th ed., Pearson/Prentice Hall
Forelesningsnotater som legges ut i læringsplatform

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA2051 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 14.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.