REA2091 - Matematikk 2 for data

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer C

Faglig innhold

Lineær algebra:
- likningssystemer
- matriser
- vektorrom
- lineære transformasjoner
- egensystemer og diagonalisering

Rekker:
- følger og konvergens
- rekursjon
- Taylorekker
- differenslikninger
- Tallteori
- Deling med rest
- Tallsystemer
- Euklids algoritme

Logikk:
- utsagnslogikk
- boolsk algebra
- predikatlogikk

Mengder og relasjoner:
- Venn-diagram
- engdealgebra
- relasjoner og funksjoner

Grafer og trær:
- Hamilton og Euler sykler
- Trær
- Induksjonsbevis
- Prims og Dijkstras algoritmer
- Grafer og matriser

Automater og formelle språk:
- deterministiske og ikke-deterministiske tilstandsmaskiner
- regulære uttrykk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing,ha et godt grunnlag for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger anvendelser.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
- Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
- Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
- Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.Studenten skal oppnå kunnskap på områdene lineær algebra, rekker, logikk og diskret matematikk.

Ferdigheter:
- Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Bruke matematiske metoder og dataverktøy
- Videreutvikle evne til å tenke og resonnere matematiskFerdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
- Kan kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:

En individuell innlevering med matematisk programvare må være godkjent for å få mappekarakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

- Utsatt skriftlig eksamen i august.

- Ingen utsatt eksamen for mappen  

 

Mappekarakteren gis på grunnlag av 3 skoleprøver.

Ved kontinuasjon eller gjentak av skriftlig eksamen behøver ikke mappen tas på nytt hvis den er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)

Forkunnskapskrav

For TRES og Y-VEI studenter:Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for tres og y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått.

Kursmateriell

Otto Bretscher: Linear Algebra with applications 4th ed., Pearson/Prentice Hall

Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 7th ed., Pearson/Prentice Hall
Forelesningsnotater som legges ut i læringsplatform

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA2051 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 4/10
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 C 08.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.