course-details-portlet

REA1152F - Statistikk for økonomer

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)
Økonomi og administrasjon (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1131 5.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 13.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
S410 Smaragd 19
Folkeuniversitetet Vestlandet Eksternt eksamenssted 1
Bergen Eksternt eksamenssted 1
Trondheim Eksternt eksamenssted 1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 09.08.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
S206 Smaragd 6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU