REA1141F - Matematikk 1 for nettstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

- Mengder, tallsystemer
- Komplekse tall
- Funksjoner
- Derivasjon
- Funksjoner av flere variable og partielle deriverte
- Integrasjon
- Første og andre ordens differensiallikninger
- Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer
Emnet skal gi kunnskap på områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:
- Regne med symboler og formler
- Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
- Sette opp og løse enkle differensiallikninger
- Tenke og resonere matematisk
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Streaming/opptak av campusforelesninger.
Eventuelle samlinger etter avtale. Oppgaveløsing
Obligatoriske arbeidskrav:
Det kreves et antall godkjente obligatoriske innleveringer for å kunne ta eksamen. Ved kontinuasjon eller ny eksamen behøver man ikke utføre de obligatoriske arbeidskravene på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

- Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG-F)
Elkraft (BIELKR-F)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

Edwards & Penney: Calculus. Pearson: ISBN 9781292022178

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1141 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2018 09:00 Trondheim , Halden , A153, 1.etg. , E208 - 2.etg. Fløy E
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.