REA1131F - Grunnleggende matematikk og statistikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1131 10.0

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.