REA1131 - Grunnleggende matematikk og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C KALKULATOR

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Geomatikk (BGEO)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Logistikk (BLOG)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)
Årsstudium i teknologidesign og ledelse (TEKDE)
Økonomi og ledelse (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1131F 10.0
MET1001 5.0 01.08.2017
REA1151 5.0 01.09.2018
REA1151F 5.0 01.09.2018
REA1152 5.0 01.09.2018
REA1152F 5.0 01.09.2018
AR100919 5.0
REA1153 5.0
REA1154 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 C KALKULATOR 30.11.2018 14:00 A254, 2.etg.
Høst ORD Mappevurdering 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.