REA1121 - Matematikk for programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Logikk
- Logiske gåter
- Introduksjon til logiske programmeringsspråk
- Bitvis logikk

Sannsynlighetsregning
- Elementær sannsynlighetsregning og telling
- Betinget sannsynlighet
- Modellering ved hjelp av Markov-kjeder
- Forventningsverdi og varians
- Anvendelser i programvareutvikling

Lineær algebra
- Egenvektorer, pseudo-invers og SVD (singular value decomposition)
- Anvendelser i bildebehandling og anbefalingsystemer
- Beregnbar linear algebra i Python og C++

Introduksjon til funksjonell programmering
- Mekanikk i applikasjoner
- Newtons mekanikk
- Numerisk løsning av bevegelseslikningene 
- Elastiske og ikke-elastiske kollisjoner
- Beregning av bane-kollisjoner.
- Invertert kinematikk

Læringsutbytte

Etter fullført kurs så skal studentene ha
kunnskaper om:
- Andvendelser av matematisk logikk
- Algoritmer for veisøk
- Logisk og funksjonell programmering
- Elementær mekanikk for spill and applikasjonser
- Anvendelser av linear algebra i programvareutvikling
- Rollen til matematikk i programmeutvikling

Ferdigheter i:
- Logisk og funksjonell programmering 
- Lage løsninger for veisøk
- Analysere programmer ved hjelp av sannsynlighetsregning
- Overføre matematiske beskrivelser til programkode

Generell kompetanse i:
- Generell logisk og matematisk resonnering
- Problemløsning og beskrivelser av løsninger

Generell programmeringsevne
- Skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informatikk (ÅRINF)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

 Utdelte kopier og notater

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.