REA1101 - Matematikk for informatikkfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer D

Faglig innhold

- Tallteori (faktorisering og Euklids algoritme)
- Matriser
- Logikk (utsagnslogikk og predikatlogikk)
- Bevismetoder
- Mengdelære
- Relasjon- og funksjonslære
- Enumerativ kombinatorikk
- Grafer og trær
- Automater og formelle språk

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet vektlegger anvendelser.
Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
- Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
- Identifisere sammenhenger mellom matematikk og informatikkfaglige anvendelser
- Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
- Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.Emnet skal gi kunnskap i områdene logikk og diskret matematikk.

Ferdigheter:
- Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Bruke matematiske metoder
- idereutvikle evne til å tenke og resonere matematiskFerdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget informatikkfag
- Kan kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Oppgaveløsning

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Mappekarakteren kan ikke kontinueres, men må tas i sin helhet ved neste ordinære avvikling av emnet.
Ved kontinuasjon eller gjentak av kun skriftlig eksamen behøver ikke mappen tas på nytt hvis den er bestått.

Mappen består av 4 individuelle prøver. Karaktersettingen baseres på en sum av poeng på prøvene. Klage på karakter på mappen vil kun gjelde hele mappen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Informatikk (ÅRINF)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)

Kursmateriell

Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 7th ed. Pearson Prentice Hall.Stoff som blir lagt ut i Fronter er også pensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 4/10
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 05.12.2017 09:00 A-atriet-2/3 (A-160) , A154, 1.etg. A-bygg , A254, 2.etg. A-bygg , D101 - 1.etg. , D201 - 2.etg. , E208 - 2.etg. , C024 - underetg. , A255, 2.etg. A-bygg
Sommer UTS Skriftlig eksamen 6/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.