course-details-portlet

RAT3104 - Avansert MR-fysikk: generelle metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig individuell eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig individuell eksamen 100/100 45 minutter E

Faglig innhold

Emnet omhandler teoretiske prinsipp for avanserte MR-teknikker med relevans innen klinikk eller forskning. Tema for emnet er signalbehandling, Fourier-transformasjon, datasamling i K-space inkludert ikke-kartesiske metoder, metoder for undertrykking av signal fra fett og for reduksjon av artefakter (for eksempel på grunn av metall), og teknikker for raske opptak (parallell imaging, multiband mm). Emneinnhold vil tilpasses endringer som følge av den teknologiske utviklingen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført emne skal ha oppnådd følgende læringsutbytte: Kandidaten skal:

Kunnskaper:

 • Kunne forstå MR-fysikk forklart med matematiske modeller
 • Kunne redegjøre for avanserte MR-teknikker som er vanlig tilgjengelig ved dagens standard MR-utstyr

Ferdigheter:

 • Kunne bruke matematiske modeller til forklaring av MR-teori
 • Kunne bruke sitt teoretiske grunnlag til å forstå hvordan avanserte MR-teknikker virker ved klinisk system

Generell kompetanse:

 • Kunne formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • Kunne vurdere om nye MR-metoder og teknikker er gjennomførbare
 • Ha oversikt over de viktigste og vanligste avanserte teknikken

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med obligatoriske innleveringer. Læringsressurser gjøres tilgjengelig via nettet (E-læringsplattform): artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Studentene må levere fem obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravene vil være studentaktive, og inneholde både teoretiske og praktiske element. De praktiske elemententene vil inneholde MR bildedata; enten bilder tatt opp på eget arbeidssted, eller tilrettelagte øvingssett. Oppgavene kan også kobles til pågående forskningsprosjekter ved instituttet. Øvingsoppgaver kommer med veileder for praktisk gjennomføring. Arbeidskrav tilrettelegger for tematisk sammenkobling av teori og praksis. Besvarelser til arbeidskrav skal følge beskrevne rammer for innhold, struktur og omfang.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. For å avlegge eksamen i emnet må studenten være tatt opp til studieprogrammene Master i medisinsk bildeteknologi eller Videreutdanning i MR.

Kursmateriell

Publiseres i e-læringsplattformen ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMMR4006 7.5 HØST 2020
RAT3112 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig individuell eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig individuell eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU