course-details-portlet

RAT3101 - Introduksjon til MR

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Emnet består av 5 hovedtema; MR-fysikk med kontrastmekanismer (T1, T2, T2*, kontrastmidler), MR maskinvare, MR sikkerhet, bildedannelse, og MR-pulssekvenser. I tillegg inneholder emnet litteratursøk, innføring i rapportskriving og bruk av e-læringsplattform.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:
Studenten skal:

Kunnskaper:
Kunne redegjøre for oppbygningen av en MR-enhet
Forstå og redegjøre for grunnleggende fysikk innen MRI
Kunne redegjøre for dannelse av kontrast i MR-bildene
Kunne redegjøre for teoretisk og praktisk sikkerhet ved bruk av MR
Forstå og redegjøre for ulike pulssekvenser
Forstå mekanismene for bildedannelse i MR

Ferdigheter:
Kunne vurdere avbildningsparametere og utføre bildeoptimalisering
Kunne redegjøre for og ta i bruk forskjellige pulssekvenser
Kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer

Generelle kompetanse:
Bruke MR-teori i praktiske MR bildediagnostiske formål
Kunne reflektere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor emnets innhold

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med innlevering. Det vil bli avholdt 1 samling over 3-4 dager tidlig i semesteret. Studentene må levere og få godkjent 5 obligatoriske aktiviteter. Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform: artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakterer A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studenter som har gyldig fravær ved eller strøk ved siste ordinære eksamen har rett til å fremstille seg til utsatt eksamen, jf. § 5-6 i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Dato for utsatt eksamen er august/september påfølgende år. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

McRobbie m fl. From picture to proton.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMMR4001 7.5 01.09.2020
RAT6101 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.03.2021

Innlevering 04.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU