RAD2061 - Magnetisk Resonans (MR)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Sykdomslære, apparatlære MR, pasientomsorg og tverrfaglig samarbeid, metodiske prinsipper og teknikker på MR, bildeframstilling og analyse, kvalitetsutvikling, vitenskapsteori, forskningsmetoder, artikkelanalyse

Læringsutbytte

Artikkelanalyse:
- foretar artikkelanalyse av relevante fagartikler
- bruker relevante metoder for innhenting, bearbeiding og kritisk vurdering av data

MR:
- gjør rede for basisbegreper innen MR- fysikk (hydrogenprotonet, magnetiske momenter, vektorer, spinn, resonans, og presesjon )
- gjør rede for MR - signalet (The Free Induction Decay (FID), T1 og T2 relaksasjon
- forklarer MR- apparaturens oppbygning og virkemåte
- har oversikt over RF spoler og deres oppbygging (hode spoler, body spoler)
- forklarer gradientspoler og hvilken funksjon disse har
- gjør rede for ulike pulssekvenser (SE, FSE, GRE, IR, STIR og FLAIR)
- forklarer artefakter og hvordan man reduserer/unngår disse i et MR bilde (Aliasing, kjemisk skift, flow, susceptibilitetsartefakter, Ghosting, bevegelsesartefakter, Zipper, Partial volumeffekt og Gibbs )
- forklarer automatsprøyter på CT og MR og bruken av slike
- har oversikt over dannelse og bearbeiding av MR- bilder (Fouriertransformering og k-space)
- forklarer grunnleggende bildevekting/ kontrastmekanismer i MR (T1-, T2- og protondensitet- vekting )
- forklarer gradientenes rolle i forhold til snittseleksjon og bildedannelse (frekvens og fasekoding)
- gjør rede for hva som påvirker bildekvaliteten på MR (spolevalg, FOV, SNR, CNR, scantid, oppløsning, TR, TE, Flip, NEX og BW )
- vurderer risikofaktorer og kontraindikasjoner på MR
- gjør rede for og utfører forberedelse og pasientbehandling før, under og etter MR-undersøkelser
- ivaretar pasienter med klaustrofobi
- beskriver MR- kontrastmidler
- beskriver biologiske risikoforhold ved MR og internasjonale anbefalinger
- kjenner til og kan bruke interne og eksterne melderutiner og avviksmeldinger
- kjenner til radiograffaglig dokumentasjon knyttet til CT og MR - undersøkelser, samt rutiner for kvalitetssikring, kontroll og vern

Sykdomslære:
- gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i nervesystemet og reumatologiske lidelser med høy prevalens i befolkningen
- gjør rede for sykdommer som utredes ved MR undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,gruppearbeid,oppgaveløsning,PBL (Problem Basert Læring),samling(er)/seminar(er),veiledning

Utfyllende informasjon:
Radiografutdanningen ved NTNU i Gjøvik bruker studentaktive metoder.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
- Artikkelanalyse i gruppe, og opponering på annens gruppes artikkelanalyse må være godkjent for å kunne fremstille seg til individuell eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen / kontinuasjon:
Utsatt eksamen/kontinuasjon i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Forkunnskapskrav

RAD1041 Introduksjon til radiografi
RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi
RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
Praksis 1 RPR2032 eller RPR2041).

Kursmateriell

 Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. Liste over ressurslitteratur finnes til enhver tid oppdatert på universitetets hjemmesider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 08.02.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.