PSYPRO4117 - Psykiske Lidelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Undervisningen skal gi en innføring i psykopatologi og psykiske lidelser, hvordan dette kan forstås fra ulike teoretiske ståsted. Kjennetegn og symptomer ved de mest vanligste psykiske lidelser vil bli gjennomgått, samt at man vil prøve å redegjøre for hvordan ulike biologiske, psykologiske og sosiale faktorer bidrar til dannelsen og opprettholdelsen av de psykiske lidelser. Emnet vil også søke å gi en innføring i de medikamentelle og psykoterapeutiske behandlingstilnærminger som anvendes i behandlingen av de ulike psykologiske problemer.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har en grunnleggende forståelse av psykopatologi, og hvordan dette kan forstås fra ulike teoretiske perspektiver.
Studenten har kunnskap om kjennetegn og symptomer ved de mest vanligste psykologiske lidelser.
Studenten har kunnskap om terapeutiske behandlingstilnærminger som anvendes i behandlingen av ulike psykologiske problemer.
Studenten kan beskrive de vanligste psykologiske lidelser, årsaker til disse og behandlingstilnærminger.

Ferdighetsmål:
Studenten utvikler ikke spesifikke ferdigheter i dette emne, men studentene lærer om de mest sentrale problemstillinger og kan beskrive de viktigste tilnærmingene innen fagfeltet.

Generell kompetanse:
Studenten utvikler generell kunnskap som gir utgangspunkt til å forstå og tilegne seg den grunnleggende kunnskapen innen psykiske lidelser og psykologisk behandling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 2 timer i uken, kollokvier.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1017 7.5 01.08.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 11.12.2017 15:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Datalab 524 (Fraggle) , H3 Rom 511
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.