course-details-portlet

PSY8002 - Risikopersepsjon og risikokommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Risikopersepsjon har blitt et innflytelsesrikt og internasjonalt renommert forskningsområde. Det har et utgangspunkt i diskusjonen om "sosial aksept" fra syttitallet. Forskningsområdet har etter hvert utviklet seg til et multidisiplinært felt med stor betydning for å forstå, og utvikle, kommunikasjon om risiko og fare. Psykologi regnes som en sentral bidragsyter på området, som også inneholder bidrag fra andre samfunnsvitenskapelig og humanistiske forskningsområder og er sterkt knyttet til teknisk - naturvitenskapelige forskningsområder. Risikokommunikasjon fokuserer på forebyggende arbeid. Det handler både om å forstå kommunikasjonsprosesser og å forbedre informasjon og kommunikasjon i relasjon til risiko og fare. Forelesninger og seminar vil dekke utvalgte deler av emnets historikk samt ta for seg aktuell litteratur. Pensum omfatter ca. 700 s. I tillegg skrives eksamensarbeid som et paper på norsk, skandinavisk språk eller engelsk basert på 300 s. selvvalgt litteratur innen fagområdet. Emnet undervises på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Deltakeren...
- skal ha kunnskap om bidrag fra psykologi og andre relevante forskningsområder til fagområdene risikopersepsjon og risikokommunikasjon.
- skal ha kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til risikoforskning og risikovurderinger.
- skal ha kunnskap om regler og forventninger relatert til offentlige deltakelsesprosesser.

Ferdighet:
Deltakeren...
- skal ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene til å skrive og publisere artikler for internasjonale tidsskrifter.
- skal ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn til å skrive og ellers bidra til forskningssøknader som utvikler sentrale tema innen forskningsfeltene.
- skal kunne forberede og gjennomføre datasamlinger basert på fokusgruppearbeid.

Generell kompetanse:
Deltakeren...
- skal ha en god oversikt over historisk og aktuell utvikling når det gjelder sentrale problemstillinger innenfor fagområdene.
- skal kunne velge fruktbare forskningsemner og relevante metodiske tilnærminger for videre analyser og diskusjoner innen fagområdene.
- skal kunne presentere forskningsresultater på konferanser og i internasjonale publikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar, tre ganger á to dager (totalt 30 timer). Emnet starter etter 15. februar. En dag brukes for fokusgruppearbeid i sosialpsykologisk lab på Institutt for psykologi. En skriftlig eksamensoppgave skal fordype en utvalgt problematikk på fagområdet. Planlegging for oppgaven skal presenteres muntlig som en del av emnet. Det kreves minimum 5 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet kan avholdes.

Forkunnskapskrav

Gjennomført mastergrad.

Kursmateriell

Pensum vil presenteres ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU