PSY3906 - Masteroppgave i kultur-, sosial- og samfunnspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et obligatorisk masteroppgaveseminar og selve masteroppgaven. Masteroppgaveseminaret er et seminar for å forberede studenten best mulig på arbeidet med masteroppgaven. Seminaret arrangeres i tredje semester av masterstudiet og vil bestå av presentasjoner og diskusjoner av studentenes planer for og faglige problemer knyttet til masteroppgaven. På seminaret vil det bli gitt veiledning i strategier for utforming av masteroppgaver og praktiske sider ved oppgaveskrivingen. Studentene skal også gis innføring i forskningsetikk og aktuelle faglig/etiske retningslinjer. Deltakelse ved masteroppgaveseminaret må være godkjent før innlevering av masteroppgaven kan finne sted. Det kan søkes dispensasjon fra obligatorisk tilstedeværelse dersom studenten tilbringer dette semesteret i utlandet. Dette må godkjennes av veileder.

Masteroppgaven skrives fortrinnsvis innen studentens spesialiseringsområde. Masteroppgaven består av en vitenskapelig undersøkelse (empirisk eller teoretisk) over et valgt tema.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for utforming av masteroppgaven og kriterier for bedømmelse. Disse fås ved henvendelse til instituttet.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres nødvendig kunnskap og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. En masteravtale må inngås før veiledningen starter.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført en masteroppgave skal studenten ha opparbeidet evnen til å:
- gjennomføre et vitenskapelig prosjekt
- tenke prinsipielt og logisk
- arbeide selvstendig
- gjennomføre større prosjektarbeider innenfor gitte tidsrammer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Selvstudium med veiledning.
Vurderingsform: Masteroppgave i monografiform eller samling av separate artikler. Muntlig justerende eksaminasjon av oppgaven.

Frist for innlevering av masteroppgave er 15. mai dersom studenten ønsker å få endelig sensur i vårsemesteret.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i psykologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Faglig veiledning
  • Deltakelse på masteroppgaveseminar og godkjent presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Alle eksamener i mastergraden i kultur-, sosial- og samfunnspsykologi skal være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Kursmateriell

Pensum: Valgfritt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3901 45.0 01.09.2009
SVPSY390 45.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.