course-details-portlet

PSY3114 - Spesialisering - individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering innenfor individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd. Studentene skal skrive en semesteroppgave på ca. 5000 ord. Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og fortrinnsvis representere en fordypning innenfor fagområder berørt i emnet PSY3111 Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd, gjennomført på første semester.

Studentene må ha valgt hovedtema og veileder når de begynner på spesialiseringen, som tematisk bør være knyttet til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har grundig og inngående teoretisk eller teoretisk og metodisk innsikt i et valgt psykologisk tema knyttet opp i mot læring, atferd og omgivelser.

Ferdigheter: Studenten kan strukturere og formulere faglige resonnementer. Studenten kan kritisk vurdere forskjellige informasjonskilder.

Generell kompetanse: Studenten kan skriftlig kommunisere en problemstilling innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU