course-details-portlet

PSY3112 - Artikkelseminar

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2 A
Oppgave 1/2 A

Faglig innhold

Emnet skal:

-gi teoretisk grunnlag innen fagområdet

-danne et inngående grunnlag for vitenskapelig refleksjon

-opparbeide evnen til selvstendig vitenskapelig resonnement og utvikle skriveferdighet

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har en teoretisk og metodisk innsikt i forskning på læring, atferd og omgivelser via et utvalg sentrale artikler innenfor området.

Ferdigheter:
Studenten kan strukturere og presentere vitenskapelige fagstoff.
Studenten kan kritisk vurdere metodiske tilnærminger innenfor forskningsområdet.

Generell kompetanse:
Studenten har erfaring med å presentere faglige problemstillinger muntlig.
Studenten kan skriftlig gjøre rede for problemstillinger innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltagelse

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2 A

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 A

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU