PSY3110 - Læring, atferd og omgivelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir oversikt over sentrale utviklingspsykologiske temaer som arv versus miljø, dynamisk systemteori og læringspsykologiske temaer som læringsprosessen, læringsprinsipper, sosiale og kognitive prosesser i læring, biologiske prosesser i læring, evner versus ferdigheter, flyt og læring. I dette emnet vil det også bli lagt vekt på å forstå utviklings- og læringsvansker samt få en forståelse av de prosesser som gjør at noen klarer å prestere på et høyt nivå. Emnet er åpent for studenter fra andre disipliner enn psykologi. For studenter som ikke har en bachelor i psykologi vil emneansvarlig anbefale noe bakgrunnslitteratur i tillegg til pensum.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har inngående kunnskap om læring, ferdighetsutvikling og læringsprosessen i et livsløpsperspektiv. Refleksjon og forståelse rundt samspillet mellom atferd og omgivelser vektlegges.

Ferdigheter:

Studenten kan selvstendig anvende relevante psykologiske teorier og empiriske funn for å analysere avgrensete teoretiske problemstillinger og empiriske fenomener relatert til læring, ferdighetsutvikling og læringsprosessen.

Generell kompetanse:

Studenten har innsikt i og kan skriftlig formidle det sentrale fagstoffet og belyse fagområdets problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Oppstartseminar med samarbeidstrening.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.