course-details-portlet

PSY3110 - Læring, atferd og omgivelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir oversikt over sentrale utviklingspsykologiske temaer som arv versus miljø, dynamisk systemteori og læringspsykologiske temaer som læringsprosessen, læringsprinsipper, sosiale og kognitive prosesser i læring, biologiske prosesser i læring, evner versus ferdigheter, flyt og læring. I dette emnet vil det også bli lagt vekt på å forstå utviklings- og læringsvansker samt få en forståelse av de prosesser som gjør at noen klarer å prestere på et høyt nivå. Emnet er åpent for studenter fra andre disipliner enn psykologi. For studenter som ikke har en bachelor i psykologi vil emneansvarlig anbefale noe bakgrunnslitteratur i tillegg til pensum.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har inngående kunnskap om læring, ferdighetsutvikling og læringsprosessen i et livsløpsperspektiv. Refleksjon og forståelse rundt samspillet mellom atferd og omgivelser vektlegges.

Ferdigheter:

Studenten kan selvstendig anvende relevante psykologiske teorier og empiriske funn for å analysere avgrensete teoretiske problemstillinger og empiriske fenomener relatert til læring, ferdighetsutvikling og læringsprosessen.

Generell kompetanse:

Studenten har innsikt i og kan skriftlig formidle det sentrale fagstoffet og belyse fagområdets problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Oppstartseminar med samarbeidstrening.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 17.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU