PSY2022 - Forskningsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Teoretisk og praktisk introduksjon til planlegging, gjennomføring, rapportering og evaluering av psykologisk forskning. Arbeidet omfatter eksperimentelle design, eksperimentelle artefakter og bias, konstruksjon av spørreskjema og strukturerte intervjuguider, etiske vurderinger, og analyser av publisert forskning.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har kunnskap om hvordan man designer og gjennomfører psykologiske forskningsprosjekter.
Studenten har kunnskap om hvordan man designer eksperimenter.
Studenten har kunnskap om hvordan man utvikler spørreskjema og strukturerte intervjuguider for bruk i surveys.
Studenten har kunnskap om faktorer som påvirker reliabilitet og validitet i ulike forskningsdesign.
Studenten har kunnskap om gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

Ferdighetsmål:
Studenten har øvd seg på å utvikle og evaluere ulike forskningsdesign for å besvare psykologiske problemstillinger.
Studenten har øvd seg på å anvende forskningsetiske retningslinjer i eksperiment- og surveybasert forskning.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet evne til å reflektere og tenke kritisk over hvordan man designer og gjennomfører psykologiske forskningsprosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, prosjektarbeid.
Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Forkunnskapskrav

PSY1011 eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.