PSY1014 - Sosialpsykologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet sosialpsykologi er et grunnleggende emne som omhandler hvordan folks tanker, følelser og adtferd er påvirket av andre mennesker. Sosialpsykologien omfatter fire sentrale perspektiver: det sosiokulturelle, det evolusjonære, sosial læring og det sosialkognitive. Ut fra disse perspektivene forsøker en å beskrive og forklare sosial adferd.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har en grunnleggende oversikt over sosialpsykologiens sentrale perspektiver som omfatter det sosiokulturelle, det evolusjonære, det sosialæringsteoretiske og det sosialkognitive.
Studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om spesifikke forskningsfelt som hvordan vi oppfatter og vurderer oss selv og andre, holdninger og sosial påvirkning, samarbeid og fungerer i grupper, fordommer, diskriminering og konflikter, vennskap og kjærlighet, hjelpsomhet og aggresjon.

Ferdighetsmål:
Studenten kan gjengi og diskutere hvordan sosial atferd og kognisjoner forklares ut fra ulike perspektiver i sosilapsykologien.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet forståelse for (1) hvordan man studerer mennesker i sosiale situasjoner og (2) hvordan ulike sosiale faktorer påvirker menneskers tanker, følelser og adferd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelorprogrammet i psykologi og Årsstudiet i psykologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1004 7.5 01.09.2011
PSYPRO4114 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2017 09:00 DI41 , D9, bygg 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.