course-details-portlet

PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 E

Faglig innhold

 • Basal hjerte- og lungeredning (BHLR) II sertifisering
 • Førstehjelp teori og førstehjelpsøvelse
 • Oksygenbehandling (O2) og sug
 • Perifert venekateter (PVK),
 • Infusjoner og infusjonspumper med medikamenthåndtering
 • Forflytningsteknikk II
 • Sentralt venekateter (SVK)
 • Blodtrykk (BT) og puls (P) II
 • Kateterisering av menn
 • Gruppedynamikk
 • Selvmordsproblematikk
 • Kommunikasjon og samhandling med psykisk syk pasient

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Har kunnskaper om grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger overfor akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter.

Ferdigheter - studenten:

 • Gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse for å ivareta pasientsikkerhet, og begrunner disse faglig.
 • Har handlingsberedskap med tanke på å møte den akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter.

Generell kompetanse - studenten:

 • Er bevisst gjeldende skriftlige prosedyrer og retningslinjer i forhold til sykepleiehandlinger.
 • Viser respekt for pasienten og de han/hun samarbeider med.
 • Er mottakelig for veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Lab.øvelser
 • Refleksjon
 • Veiledning
 • Simulering
 • Skillstation
 • Erfaringslæring
 • Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent via Orego: Laboratoriearbeid/simulering. Dokumentert deltagelse.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:

Vurdering av laboratoriearbeid/simulering.

Det gjennomføres passeringstest på følgende måte:

 • Før VP2012D gjennomfører alle studenter som skal ut i 2. veiledet praksis i somatikk passeringstest.
 • Før VP3002D gjennomfører alle studenter som skal ut i 2. veiledet praksis i somatikk passeringstest.
 • Passeringstesten må være bestått før studenten får starte i VP3002D.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:

 • Det vil bli tilrettelagt inntil 2 forsøk ved kontinuasjon på passeringstest før oppstart i praksis. Ved ikke bestått passeringstest, må studenten utsette veiledet praksis VP3002D.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

PRU1002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1.

Kursmateriell

 • VAR-healthcare, en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via Blackboard.
 • OSKE skjema er tilgjengelig i emnerom PRU2002D i BlackBoard.
 • Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen studieenhet 2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PRU2002 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 5
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU