PPU4702 - Pedagogikk - del II

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3
Rapport 1/3
Arbeider 1/3

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • 75% oppmøte i undervisning
  • Underveisarbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4110 15.0 01.09.2008
PPU4410 15.0 01.09.2014
PPU4603 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Rapport 1/3

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Muntlig eksamen** 1/3
Vår ORD Arbeider 1/3

Innlevering
01.06.2018

Vår ORD Rapport 1/3

Innlevering
01.06.2018

Vår ORD Muntlig eksamen** 1/3 11.06.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 14-15.12
  • ** Eksamen 11.-15. juni
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.