POL2022 - Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i faktorene som påvirker statens forvaltning av petroleumsressurser. Den norske modellen for petroleumsforvaltning står sentralt, og kurset skal sammenligne den norske modellen opp i mot alternative institusjonelle og politiske løsninger. Petroleumsforvaltning skal vurderes ut fra både politisk-økonomiske og etiske ståsted.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha en oversikt over petroleumsforvaltning
-ha kunnskap om de politiske, sosiale og etiske utfordringer tilknyttet ressursforvaltning
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-formulere faglig relevante og forskbare forskningsspørsmål og problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke og seminarer 2 timer pr uke. Undervisningsspråk er engelsk. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3522 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 Datasal 10349 , DI42 , Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.