PLU8017 - Forskningsformidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i formidling av forskning. Fokus i kurset er på hvordan man formidler innenfor ulike kontekster som på web, i fagtidsskrifter, ved konferanser og i forbindelse med disputas.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten vil tilegne seg inngående kunnskap om forskningsformidling i ulike kontekster fra populærvitenskapelig formidling, muntlig og skriftlig, til formidling i forskningskontekst.
Ferdighet: Kandidaten vil kunne formidle forskning med tilpasning til ulike brukergrupper.
Generell kompetanse: Kandidaten kan identifisere og bruke relevante formidlingsformer.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis i moduler på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode.

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner i seks moduler. Eget arbeid i kollokviegrupper (eventuelt nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte 80%
  • Arbeid 1
  • Arbeid 2
  • Arbeid 3
  • Arbeid 4
  • Arbeid 5

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole (PHPROLUS)

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Kursmateriell

Artikler utdeles i forbindelse med de ulike modulene.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.