PLU8017 - Forskningsformidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i formidling av forskning. Fokus i kurset er på hvordan man formidler innenfor ulike kontekster som på web, i fagtidsskrifter, ved konferanser og i forbindelse med disputas.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har inngående kunnskap om forskningsformidling i ulike kontekster fra populærvitenskapelig formidling, muntlig og skriftlig, til formidling i forskningskontekst.
Ferdighet: Kandidaten kan formidle forskning med tilpasning til ulike brukergrupper.
Generell kompetanse: Kandidaten kan identifisere og bruke relevante formidlingsformer.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis i moduler på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode.

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner i seks moduler. Eget arbeid i kollokviegrupper (eventuelt nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeid 1
  • Arbeid 3
  • Arbeid 2
  • Arbeid 4
  • Oppmøte 80%
  • Arbeid 5

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Kursmateriell

Artikler utdeles i forbindelse med de ulike modulene.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.