course-details-portlet

PLU8017 - Forskningsformidling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i formidling av forskning. Fokus i kurset er på hvordan man formidler innenfor ulike kontekster som på web, i fagtidsskrifter, ved konferanser og i forbindelse med disputas.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har inngående kunnskap om forskningsformidling i ulike kontekster fra populærvitenskapelig formidling, muntlig og skriftlig, til formidling i forskningskontekst.

Ferdighet

Kandidaten har ferdighet i å formidle forskning med tilpasning til ulike brukergrupper.

Generell kompetanse

Kandidaten kan identifisere og bruke relevante formidlingsformer.

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode. Aktiviteter i emnet inkluderer blant annet forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og eget arbeid i kollokviegrupper (ev. nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte 80%
  • Arbeid 1
  • Arbeid 2
  • Arbeid 3
  • Arbeid 4
  • Arbeid 5

Mer om vurdering

80 % oppmøte, arbeidskrav og presentasjoner må være godkjente for å fullføre kurset.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Opptakskrav: Emnet forutsetter opptak til forskerskolen NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Siste opptak ble gjort våren 2019.

NAFOL-studenter må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program.

Kursmateriell

Artikler deles ut i forbindelse med de ulike modulene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU