course-details-portlet

PED6303 - Å arbeide som kontaktlærer i ungdoms- og videregående skole, trinn 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Kurset gir innføring i: - Å arbeide med elever med forskjellige utfordringer - Læringsmiljø og klasseledelse - Samarbeid med foresatte - Kommunikasjon, relasjoner og samhandling - Mangfold i skolen - Rådgivning og veiledning

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om utviklingsstøttende læringsmiljø og klasseledelse.
Har innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom ansatte i skole og foresatte.
Har kunnskap om teorier som gir en forståelse av viktigheten av mangfold, kommunikasjon, relasjoner og samhandling.
Har innsikt i og en forståelse av tema rådgivning og veiledning.

Ferdigheter:
Har kompetanse til å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og ansatte i skolen.
Kan etablere læringsfremmende kommunikasjon med foresatte og ansatte på skolen.
Kan forstå og analysere faktorer som kan være med og påvirke til en positiv forståelse rundt mangfold, kommunikasjon og samhandling.
Har en forståelse for tema rådgivning og veiledning i det praktiske arbeidet i skolen.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal deltakeren ha kunnskap om sentrale faglige begrep innenfor det pedagogiske arbeidsfeltet i skolen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tre obligatoriske samlinger

Mer om vurdering

Tre obligatoriske samlinger. Arbeidskrav er at studenten er aktive mellom samlingene på Blackboard gjennom diskusjonsforum, lese utlagte artikler og aktuelle rapporter som gjennomgås i grupper på samlingene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk, etter- og videreutdanning (FJPED)

Forkunnskapskrav

3-årig høgskole/universitetsutdanning, eller godkjent lærerutdanning. Har gjennomført PED6302 med godkjent karakter.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU