course-details-portlet

PED6061 - Mental trening - del II

Om emnet

Faglig innhold

Studiet gir en videreføring av emnet Mental trening- Del 1.

Studiet gir en videreføring i hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Programmet gir en videreføring i hvordan man som mental trener skal identifisere og håndtere motgang, skader, motivasjonssvikt og utvikling av ulike typer psykiske helseproblemer som utbrenthet og utmattelse, spiseforstyrrelser, søvnproblemer og ulike typer angst og nedstemthet som bekymringer, tvang, unngåelsesatferd og grubling. I siste del av programmet vil man fokusere på hvordan ulike typer idretter (andre aktiviteter) krever ulike typer mentale ferdigheter. Som mental trener er det viktig at man er bevisst på hvilke konkrete mentale funksjoner som er helt sentrale i den enkelte idrett (aktivitet) og hvordan man kan utvikle et konkret mentalt treningsprogram for en utøver/elev som sørger for at en har et spesialisert fokus.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal utvikle innsikt om ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne.

Ferdigheter:
Studenten skal utvikle ferdigheter i å identifisere og håndtere motgang, skader, motivasjonssvikt, ulike typer psykiske helseproblemer som utbrenthet og utmattelse, spiseforstyrrelser, søvnproblemer, angst, nedstemthet, bekymringer, tvang, unngåelsesatferd og grubling.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne bidra til å hjelpe utøvere og elever til å håndtere sentrale mentale utfordringer i forbindelse med prestasjonsutvikling både individuelt og på gruppenivå.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike caser som beskrevet i innledningen og knytter relevant teori til disse. Studentene får under veiledning anledning til å trene på rollen som mental trener. I tillegg vektlegges evne til refleksjon over egen utvikling og faglig modning.

Emnet gjennomføres over 2 semester, hvor det vil bli 3 heldags- samlinger pr. semester. Det legges opp til fjernundervisning og egenstudie utover dette.

Obligatoriske aktiviteter

  • En øvingsoppgave

Mer om vurdering

Det vil bli gitt 1 øvingsoppgave som skal være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning, etter- og videreutdanning (RADEVU)
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Du må ha bachelorgrad eller kunne dokumentere realkompetanse som tilsvarer bachelorgrad innen arbeid med prestasjonsorienterte utøvere/elever.
Mental trening- Del 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Det vil bli benyttet aktuelle verktøy som har til hensikt å trene basale hjernefunksjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU