course-details-portlet

PED6060 - Mental trening - del I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke viktige mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne.

Denne videre- og etterutdanningen er for lærere og trenere (evt. lignende hjelperelasjoner) som arbeider med idrettsutøvere/elever eller andre prestasjonsrettede utøvere/elever som enten er på- eller har ambisjon om å nå et høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Studiet gir en innføring i hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Studiet omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne. Deltakerne får også opplæring i hvordan man pedagogisk lærer utøveren/eleven å anvende mental trening. Denne delen omfatter bruk av pedagogiske virkemidler samt anvendelse og praktisk bruk av ulike kommunikasjonsteknikker. Utdanningsprogrammet bygger på evidensbasert forskning innen mental trening, kognitiv atferdsteori, kognitiv psykologi, metakognitiv psykologi og moderne hjerneforskning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal utvikle innsikt om hva mental trening er, hvilke mentale funksjoner som er involvert og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene.

Ferdigheter:
Studenten skal utvikle oppmerksomhet- og påvirkningsferdigheter innen kommunikasjon for å kunne etablere emosjonelt bånd med sine utøvere, og utvikle gode mål og strategier for å skape utvikling.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne bidra til å hjelpe utøvere og elever til å håndtere sentrale mentale utfordringer i forbindelse med prestasjonsutvikling både individuelt og på gruppenivå.


Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike caser som beskrevet i innledningen og knytter relevant teori til disse. Studentene får under veiledning anledning til å trene på rollen som mental trener. I tillegg vektlegges evne til refleksjon over egen utvikling og faglig modning.
Emnet gjennomføres over 2 semester, hvor det vil bli 3 heldags- samlinger pr. semester. Det legges opp til fjernundervisning og egenstudie utover dette.

Obligatoriske aktiviteter

  • En øvingsoppgave

Mer om vurdering

Det vil bli gitt 1 øvingsoppgave som skal være godkjent før studentene kan gå opp til hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning, etter- og videreutdanning (RADEVU)
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Du må ha bachelorgrad eller kunne dokumentere realkompetanse som tilsvarer bachelorgrad innen arbeid med prestasjonsorienterte utøvere/elever.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU