ORG8003 - Personalledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i personaladministrative utfordringer ved å ta opp en rekke dagsaktuelle tema og problemstillinger knyttet til individet i organisasjonen.

Emneoversikt

Personalpolitikk
Ledelse i et kulturelt perspektiv
Ledelse og motivasjon av kunnskapsmedarbeidere
Rekruttering og utvelgelse – hvem skal vi ansette og hvordan?
Arbeidsrettslige hovedregler (tariffavtaler, arbeidsavtaler, arbeidstvister, permittering, oppsigelse, avskjed mm.)
Personvern og personopplysningsloven
Arbeidsgivers adgang til å innhente og lagre info om ansatte.
Arbeidsgivers adgang til kontroll og overvåking, innsyn i arbeidstakers e-post og internett-trafikk
Mellommenneskelige konflikter og mobbing i arbeidslivet.
Stress og utbrenthet.
Konflikter hjem-arbeid
Sykefravær og helsefremmende arbeid
Vern mot diskriminering
Varsling om kritikkverdige forhold – organisasjonsmessige og juridiske aspekter

Læringsformer og aktiviteter

Kurset baseres på en kombinasjon av forelesninger og case-diskusjoner.

Mer om vurdering

Eventuelle tillatte hjelpemidler vil bli kunngjort ved kursstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Einarsen, Ståle og Skogstad, Anders. Det gode arbeidsmiljø, krav og utfordringer (2000), Fagbokutvalget. Utvalgte artikler, jf forelesningsplan Kjølaas, Christian (2010) Personvern i arbeidsforhold. Universitetsforlaget. Kjølaas, Christian (2010) Emner i arbeidslivet – notater. Forelesningsmateriell som blir utdelt. Anbefalt litteratur: Grimsø, Rigmor E. (2005) Personaladministrasjon. Teori og praksis. 4. utg. Gyldendal Akademisk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 02.06.2018 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.