NRS8001 - Vitenskaplig skrivekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave A
Muntlig eksamen A

Faglig innhold

Kurset tar opp tema som fremmer kunnskap om skriveprosessen i forbindelse med å publisere vitenskapelige artikler i relevante tidsskrift:
* Fag-spesifikk kommunikasjon
* Artikkelens struktur – nødvendige deler og rekkefølge
* Teknikker for å få budskapet frem til leseren
* Språkbruk i vitenskapelige artikler
* Respons – å gi og å ta i mot
* Publiseringsprosessen

Læringsutbytte

Ved avslutning av kurset skal deltakerne være godt i gang med å skrive et utkast til en vitenskapelig artikkel. I tillegg vil de ha forbedret sin skriveteknikk og fått økt forståelse av publikasjonsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og aktiviteter i mindre grupper og par, samt individuelt skrivearbeid og individuell veiledning fra faglæreren. Mellom kurs-bolkene skal deltakerne sende inn artikkelen til faglærer for videre tilbakemelding og oppfølging. Kurset vil ikke gjennomføres dersom det blir for få (

Obligatoriske aktiviteter

  • Utkast til vitenskapelig artikkel

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for phd-kandidater som er medlem av den nasjonale forskerskole for Global helse.
Det er maksimalt 16 deltakere, og søkere som allerede har skrevet et utkast til artikkel vil bli prioritert.

Kursmateriell

Deltakerne må ta med en original vitenskapelig artikkel som er publisert i et anerkjent tidsskrift – gjerne fra det tidsskriftet de selv ønsker å publisere i. (NB! De skal IKKE selv være forfatter eller medforfatter av artikkelen.)
De må også ta med et utkast til en artikkel de er i gang med å skrive.
Begge tekster skal også sendes faglæreren en uke før kursstart. Annet materiell blir delt ut under kurset.
Anbefalt lesing: Nygaard, Lynn (2015). Writing for scholars. Oslo: Universitetsforlaget

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen A
Høst ORD Oppgave A
Vår ORD Muntlig eksamen A
Vår ORD Oppgave A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.