NFU0070 - Intensivt sommerkurs i norsk for utenlandske studenter, nivå 2, gruppe 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

På slutten av dette nivået skal kursdeltakerne kunne forholde seg til lettere tekster fra dagspressen. I skriveopplæringen videreutvikles evnen til å uttrykke seg i beskrivende og fortellende sjangrer, og mot slutten av kurset skal de også kunne skrive lettere argumenterende tekster. Muntlig skal studentene kunne gi en klar fremstilling innenfor et vidt spekter av emner, og begrunne og forklare egne meninger. De skal kunne bruke språket på en slik måte at en samtale kan gjennomføres uten vansker.

Læringsutbytte

Kurset er en intensiv variant av trinn 2.

I løpet av kurset skal studentene videreutvikle det norskspråklige ordforrådet og de grammatiske ferdighetene.

Læringsmålene kan ses i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF) og tilsvarer kunnskaper på nivå B1/B2.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av ca. 70 timer undervisning fordelt over noen uker i slutten av juli-begynnelsen av august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Tilsvarende minimum A2 nivå i norsk i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFU0071 10.0 01.06.2013

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.