course-details-portlet

NEVR8014P - Praktisk opplæring i forsøksdyrlære (gnagere)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praktisk opplæring i forsøksdyrlære er en fortsettelse av den teoretiske opplæringen i forsøksdyrlære. Kombinasjonen av teoretisk og praktisk opplæring vil være i tråd med kravene i den norske Forskrift om bruk av dyr i forsøk, og EU-kommisjonens rammeverksdokument for utdanning og opplæring i forsøksdyrlære. Ved å fullføre teoretisk og praktisk oppplæring, vil man kvalifisere til funksjon (a) (personer som utfører prosedrer på dyr) og (b) (personer som planlegger og designer prosjekter og prosedyrer med dyr).

Personer som skal arbeide med forsøksdyr trenger praktisk opplæring som en del av den obligatoriske opplæringen i forsøksdyrlære. Dette kurset i praktisk opplæring er aktuelt kun for personer som skal jobbe med gnagere og gris. Studentene kan fullføre praktisk opplæring ved sin hjemmeinstitusjon, så lenge opplæringen veiledes av CareIn-sertifiserte instruktører, og at opplæringen er i tråd med manualen for praktisk opplæring definert av CareIn consortiet.

Den praktiske opplæringen vil inkludere grunnleggende, minimalt invasive teknikker. Opplæringen vil gjøres på mus og rotter.

Læringsutbytte

I løpet av den praktiske opplæringen vil studentenes kompetanse og evnen til korrekt utførelse av de ulike teknikkene bli vurdert.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk trening i håndtering og ulike teknikker, veiledet av personalet i forsøksdyravdelingen ved studentens hjemmeinstitusjon. Instruktørene er sertifiserte av CareIn konsortiet og opplæringen gjøres i henhold til manualen som er definert av konsoriet.

Studentene deles inn i grupper og introduseres til de mest basale teknikkene på dyr. Studentene skal øve på disse teknikkene inntil de kan vise at teknikkene kan utføres korrekt.

Opplæringen foregår vanligvis over tre dager. Tidspunkt for opplæring vil annonseres av forsøksdyravdelingen på studentens hjemmeinstitusjon.

Mer om vurdering

Studentene må vise at de har tilstrekkelig kompetanse og evne til å håndtere dyr og utføre prosedyrer på dyr.

Når både teoretisk og praktisk opplæring er gjennomført og bestått, vil studentene få tilsendt et kursbevis som bekrefter kvalifikasjoner i henhold til funksjon (a) og (b), jfr. EUs Direktiv 2010/63 on the Protection of Animals used for Scientific Purposes.

Forkunnskapskrav

Det teoretiske kurset NEVR8014 Forsøksdyrlære for forskere, eller et tilsvarende teoretisk kurs ved et annet norsk universitet (UiB, UiO eller UiT) må være fullført.

Kursmateriell

Skriftlige manualer vil deles ut før kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU