MUSV3123 - Den romantiske generasjonen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet er en fordypning i den romantiske musikk, fra Schubert til Berlioz. Seminarene tilegnes analyser av utvalgte musikkstykker samt lytting og dvd-visning av forskjellige tolkninger av musikken.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3123
– har fordypet kunnskap om romantisk musikk.
– har fordypet kunnskap om romantikens tidsepoke og tidsånd.

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3123
– kan formulere sin kunnskap i både skriftlig og muntlig form.

Generell kompetanse:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3123
– har utdypet forståelse av romantikkens musikk og tidsånd.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten deltar aktivt.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Oppgaveformulering velges i samråd med faglærer og tar utgangspunkt i emnets pensumliste. Oppgaven veiledes individuelt med 5 timeverk. Endelig oppgaveformulering må være godkjent av faglærer senest ved halvgått semester. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15-20 sider, 12 punkt, 1,5 linjeavstand.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.