MUSV3120 - Musikk og hjernen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Musikk igangsetter et stort spekter av psykologiske prosesser, både når vi lytter til musikk og når vi selv musiserer. Ingen annen menneskelig aktivitet tenner så mange lys i hjernen som musikk gjør, og ingen annen aktivitet kan frambringe så komplekse reaksjoner i hjernen: når du hører en melodi kan du gjenkalle både glemte minner, lukter, sterke følelser – og få fysiske reaksjoner som gåsehud, klump i halsen eller tårer. Dette gjør musikk til en fascinerende inngangsport til den menneskelige hjernen og til temaer som følelser, læringsprosesser, sosialisering og hukommelse. I dette emnet gjennomgås ulike forskningsområder innen musikkpsykologi. Hver forelesning med påfølgende seminar vil være knyttet til ett enkelt tema slik at man til sammen vil få en bred innføring i emnet "Musikk og hjernen". Når vi dykker ned i disse temaene, ender vi også opp med spørsmål som "hva er musikalitet?", "hva er musikk?" og "hvorfor har vi musikk?"

Musikk påvirker hjernen på en rekke måter, og dette skal vi ta for oss gjennom forelesninger, diskusjoner, filmer og musikklytting.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3120
- har økt teoretisk kunnskap innen de ulike fagområdene i musikkpsykologi som blir presentert gjennom fordypningsemnet.
- har kunnskaper om ulike sentrale forskningsmiljø og forskningstemaer/retninger innen musikkpsykologi.

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3120
- kan formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form.
- har evne til å omsette kunnskapen til situasjoner utenfor forelesningen.

Generell kompetanse:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3120
har utdypet forståelse og kunnskap om emnet musikkpsykologi, hvordan musikk påvirker hjernen og om hvordan denne kunnskapen kan brukes i mange ulike sammenhenger og fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten deltar aktivt.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Oppgaveformulering velges i samråd med faglærer og tar utgangspunkt i emnets pensumliste. Oppgaven veiledes individuelt med 5 timeverk. Endelig oppgaveformulering må være godkjent av faglærer senest ved halvgått semester. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15-20 sider, 12 punkt, 1,5 linjeavstand.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)
Psykologi (BPSY)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk, eller til bachelorprogrammet i psykologi.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.