course-details-portlet

MUSV3112 - Impresjonismens musikk og estetikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i utvalgte verk av Debussy og Ravel. Rene musikkanalytiske perspektiver, så vel som estetiske perspektiver legges til grunn for analysene. De estetiske perspektivene hentes i stor grad fra datidens tenkning omkring skapende praksis innen musikk så vel som andre kunstarter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3112

 • har fordypet kunnskap om Debussy og Ravels musikk
 • har fordypet innsikt i stilistiske og strukturelle virkemidler i impresjonistisk musikk
 • har fordypet kunnskap om impresjonisme- og symbolismebegrepet generelt
 • har fordypet innsikt om impresjonisme- og symbolismebegrepet anvendt på musikk spesielt
 • har fordypet innsikt i Mallarmés poetikk
 • har generell kunnskap om Bergsons filosofi

Ferdigheter:

En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3112

 • kan formulere sin generelle og fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
 • kan på selvstendig grunnlag lokalisere og analysere karakteristiske stil- og strukturelementer i impresjonistisk musikk og gi en estetisk fortolkning av disse
 • kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen emnet
 • kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Lesepensum og analysepensum behandles i forelesninger og seminar, og studeres på egen hånd.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori
 • Estetiske fag
 • Musikkvitenskap
 • Komposisjonsfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU