MUSV1007 - Musikk og globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet legger vekt på forståelse av globale endringsprosesser i forbindelse med folkemusikk, kunstmusikk, jazz og populærmusikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1007
- har kjennskap til nyere forskningslitteratur om kulturell globalisering.
- har repertoirekunnskap om innspillinger som er behandlet i pensum og som har gått under betegnelsene verdensmusikk og global pop
- har kjennskap til de viktigste populærmusikkgenrene globalt sett
- har et reflektert forhold til sjangerforskjeller verden rundt
- har kjennskap til sentrale nettsteder, oppslagsverk og viktig forskningslitteratur som gir kunnskap om musikk og politikk, musikk og migrasjon, musikalsk diaspora og musikalsk hybridisering i global målestokk

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1007
- kan anvende sine kunnskaper analytisk og drøftende i forhold til musikkens funksjon og posisjonering i et utvalg sammenhenger verden rundt
- kan formulere sine kunnskaper om de siste ca. 20 års globale musikkutvikling komparativt, refleksivt og drøftende
- kan anvende innsikter fra nyere globaliseringsdiskurs i beskrivelse og analyse av musikk verden rundt
- kan gjøre bruk av innsikter og begreper hentet fra forskningslitteraturen om musikk og globalisering i egen skriving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Semesteroppgave, på ca 10 maskinskrevne sider, linjeavstand 1,5, 12 pkt. Innlevering ca midtveis i semesteret. Hjemmeeksamen skal ha en maksimum lengde på 20 sider (maskinskrevne, 1,5/12 pkt)

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
15.05.2018

Innlevering
22.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.