MUSP4133 - Musikkhistorie C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Oppgave skrives over et fritt valgt musikkhistorisk tema, fortrinnsvis med tilknytning til eget hovedinstrument. Oppgaven skal inneholde analytiske aspekter.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har spesiell kunnskap om et avgrenset musikkhistorisk tema innen den vestlige kunstmusikkens historie, samt om én eller flere utvalgte komposisjoner innen temaet.
-har kunnskap om og kan orientere seg i relevant litteratur.
-har nødvendig kunnskap om og kan anvende relevante metoder for musikalsk analyse.
-kjenner reglene for god språkføring og grunnleggende akademisk skriving og kan gjennomføre en selvstendig skriftlig oppgave.
-kan relatere egnede musikkhistoriske kunnskaper til egen musikkutøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning og 6-10 undervisningstimer. Forslag til problemstilling og tittel innleveres til godkjenning innen 1. oktober. Oppgavens omfang: Ca 15-20 maskinskrevne A4-sider tekst med linjeavstand 1.5, 12 punkts skrift og standard marger. Noteeksempler og illustrasjoner kommer i tillegg

Obligatoriske aktiviteter

  • Innleveringer
  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Obligatorisk veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4123 eller MUSP4125 eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
15.05.2018

Innlevering
22.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.