MT8108 - Massetransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2017. Ficks lov, ligningene for flukstetthet, utledning av konserveringsligningene og løsning av disse for særegne system. Konvektiv diffusjon i laminær og turbulent strømning. Grensesjikt-teori. Transport i multikomponente systemer. Konsentrert løsningsteori. Transport over fasegrenser. Effekt av heterogen og homogen reaksjonskinetikk. Ladningsoverføring og strømfordeling i elektrokjemiske system. Innføring i matematisk modellering av massetransportsproblemer. Matematiske metoder vil bli introdusert etterhvert som de blir nødvendig for løsning av spesifikke problem.

Læringsutbytte

Faget gir en rigorøs innføring i teorien for masseoverføringsprosesser med relevante anvendelser. Studenten skal utvikle den teoretiske bakgrunnen som trenges for å lese modelleringslitteratur innen feltet uten vansker. Studenten skal opplæres til å utføre matematisk modellering av massetransport innen kjemiske-. elektrokjemiske-, og metallurgiskeprosesser; å forenkle de matematiske modellene for å oppnå entydige analyttiske- og numeriske løsninger; bruke løsningene for riktig korrelasjon av eksperimentelle data; bruke denne bakgrunnen for design av forskningsapparatur, samt design av utsyr for industrielle prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

R. B. Bird, W. E Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd Ed., Wiley, New York (2002).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MT8100 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 05.12.2017 09:00 F1
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.