MR8406 - Operasjonell risikoanalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset vil ta for seg operasjonell eller dynamisk risikoanalyse som er innrettet mot å gi et mer oppdatert øyeblikksbilde av risiko enn tradisjonelle risikoanalyser. I kurset vil vi ta for oss grunnleggende forhold som hvordan risiko kan uttrykkes i en slik sammenheng, ulike aspekter av risiko som er nødvendig for å kunne ta beslutninger og typer av beslutninger som analysene skal understøtte. Videre går vi inn på metoder som benyttes for operasjonelle risikoanalyser, basert på kvalitative modeller, kvantitative modeller og indikatorer. Innholdet i kurset vil kunne tilpasses profilen til studentene som tar kurset. Emnet gjennomføres annethvert år. Kurset blir ikke gjennomført hvis det er færre enn tre påmeldte.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidatene skal ha dyp kunnskap om temaene for kurset og kjenne forskningsfronten og viktige utviklingstrender når det gjelder forståelse av operasjonell risiko. Ferdigheter: Kandidatene skal kunne analysere operasjonell risiko med ulike metoder. Kandidatene skal selvstendig og kritisk kunne vurdere og utfordre kunnskapsfronten innenfor temaene for kurset og være i stand til å formulere nye problemstillinger som grunnlag for forskning og utviklingsarbeid. Kandidatene skal videre kunne presentere, anvende og videreutvikle kunnskapen i tilknytning til eget arbeid. Generell kompetanse: Kandidatene skal kunne sette kunnskapen inn i en større sammenheng, både nasjonalt og internasjonalt, og kunne vurdere etiske problemstillinger knyttet til praktisk anvendelse av kunnskapen. De skal videre kunne formidle og diskutere problemstillinger knyttet til fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil ikke bli avholdt tradisjonelle forelesninger, men en serie med seminarer hvor studentene har en aktiv rolle i å presentere og diskutere ulike tema relatert til kurset. Studentene skal videre utarbeide en semesteroppgave om et avtalt tema, i form av en vitenskapelig artikkel. Oppgaven vil bli presentert som et utkast for de andre studentene og en endelig versjon skal leveres og presenteres. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Liste med relevant materiell vil bli utlevert ved oppstart av kurset. I hovedsak vil dette bestå av artikler og forskningsrapporter.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.