course-details-portlet

MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentane ei innføring i dei molekylære mekanismane som ligg til grunn for biologiske prosessar i celler og organismar. Det vil bli gitt ei innføring i nødvendig biokjemisk bakgrunnskunnskap. Grunnleggande prinsipp innan molekylærbiologi og genetikk vil bli gjennomgått. Etiske problemstillingar knytt til bruk av genteknologi vil også drøftast.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet MOL4010 skal studenten kunne:

 • greie ut om struktur og verkemåte for celler og celleorganellar for eukaryote og prokaryote celler
 • greie ut om struktur og verkemåte for DNA, RNA, protein, feittstoff og karbohydrat i cellebiologisk samanheng
 • forklare sentrale cellebiologiske prosessar og korleis dei blir regulerte og kvalitetssikra (mellom anna: replikasjon og celledeling, genuttrykk, signaltransduksjon)
 • forklare korleis ulike celletypar hentar og omdannar energi
 • forklare genetisk variasjon og arv
 • forstå korleis molekylær cellebiologi dannar grunnlaget for bioteknologi i ulike samfunnssektorar

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, forelesingar og besøk ved molekylærbiologiske laboratorium.

Langsgående undervisning i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i Problembasert læring i grupper

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha godkjent obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er godkjent tidligere, er det tilstrekkelig å ta skriftlig eksamen på nytt.

Kursmateriell

Campell Biology 8th edition

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1001 7.5
TBT4170 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Cellebiologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU