MN201312 - Sjømatforedling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Slakting og ferskpakking, kjøling

 

Lagring og holdbarhet

 

Pakking og rundfrysing av fisk

 

Filetering og filetprodukter

 

Farseprodukter og varmebehandling

 

Filetpakking og frysing

 

Emballasje og pakking

 

Tilsetningsstoff

 

Salting og saltede produkter

 

Tørking og tørkede produkter

 

Røyking og røykte produkter

 

Teknologi for skalldyr og skjell

 

Mel og oljeproduksjon

 

Interntransport, sortering, veiing og registrering

 

Gjeldende lover og forskrifter

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha demonstrert kunnskap og forståelse for ulike prosesser innen sjømatforedling.

kjenne til forsknings - og utviklingsarbeid innen området sjømatforedling.

ha grunnlag for videre fordypning innenfor sjømatforedling eller i utviklingsprosjekt i egen bedrift.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne sette opp realistiske utbytteanslag og anslag over forbruk av energi og forbruksmateriell.

kunne kommunisere med relevant ekspertise innenfor og utenfor bedriften og kunne presentere resultatdokumentasjon.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne medvirke til en bærekraftig ressursforvaltning, en sikker matproduksjon og ivareta bedriftens interesser på en optimal måte innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, utferder og selvstendig utviklingsprosjekt I grupper tilknytta sjømatlaboratorie.   

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent utviklingsoppgave- og utferdsrapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Walde, Per M.: Ferskfisk- og frossenfiskproduksjon (Revidert utgave)
Walde, Per M.: Konvensjonell fisketilvirkning (Revidert utgave)

Lynum Leif: Videreforedling av fisk, Tapir, Deler av boken er pensum. Ellers støttelitteratur.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.