MKS4103 - Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Pasientsikkerhet
Kvalitetsforbedringsarbeid
Metoder/verktøy

Læringsutbytte

Kunnskap:

-har inngående kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
-har inngående kunnskap og forståelse av evidens innen valgt tema for forbedringsarbeid
-har inngående kunnskap om metoder/verktøy i forbedringsarbeid
-har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter:

-beskriver hva ett systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
-identifiserer og problematiserer muligheter og hinder før pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
-planlegger ett forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

Generell kompetanse:

-identifiserer behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
-vurderer tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning
Gruppearbeid
Seminar
Nettstøttet læring

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arb.krav: deltagelse i seminarer

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Vurderingsformer:
Individuell skriftlig prosjektoppgave i form av planlegging av et forbedringsarbeid (prosjekt) i klinisk sykepleie. Omfang 2500 ord +/- 10%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.
Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MKS4101 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
11.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no/student Logg inn med Feidebruker
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.