MK301212 - Ernæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Næringsstoffene: Karbohydrat, protein, lipid, vitaminer og mineraler.

Fordøyelse og absorpsjon

Energiomsetningen i kroppen

Stoffskiftet

Kostanbefalinger

Kosthold og helse

Kostholdsundersøkelser

Fiskeernæring

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Human ernæring:

Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i stoffskiftet.
Kunne gjøre rede for viktige biokjemiske forhold som har betydning for de energigivende næringsstoffenes fordøyelse og omsetning.

Fiskeernæring:
Kunne gjøre rede for fiskens betydning iht næringsstoffer og dens ernærignsmessige betydning for menneske

    

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kunne vurdere kostholdssammensetningen i forhold til anbefalingene for inntak av næringsstoffer.
Kjenne til kostens betydning for helse i forhold til ulike livsstilssykdommer.
Forstå sammenheng mellom fiskens næringsverdi som menneskemat.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Økt forståelse av sammenhengen mellom ernæring og helse

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Plenumforelesninger. Arbeidsoppgaver, obligatoriske innleveringer     

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjente obligatoriske oppgaver. Det blir inntil fire innleveringsoppgaver, hvor den ene innleveringen har muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)
Medisinsk og biologisk årsstudium (184BG)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Pedersen, Hjartåker, Andersen: Grunnleggende ernæringslære, Gyldendal Akademiske, ISBN: 978-82-05-39522-0, hele boken
Olav sand, Øyvind Sjaastad, Egil Haug, Jan Bjålie: Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi, Gyldendal, ISBN: 978-82-05-34807,kap.13 og 14

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2017 09:00 G325 , G133 , G331 , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.