course-details-portlet

MK211712 - Marine lipider 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

oppbygging av lipider ulike lipidklasser, med fokus på triglycerider, fosfolipider og fettsyrer; mettede og umettede fettsyrer nomenklatur av fettsyrene; omega-3,-6 og 9, forskjellen på cis- og transfettsyrer variasjon i fettsyresammensetningen til triglyceridene og fosfolipidene flytende og fast fett, ulike fysiske egenskaper lipid i membraner, med vektlegging på fosfolipider fordøyelse og absorpsjon av lipid herding av fett egenskaper til marine lipider harskning, harskningsprodukter og antioksidanter analysemetoder i et lipidlaboratorium (GC : fettsammensetning) råvarekilder for marine oljer bærekraftig havbruksnæring og ressursgrunnlag sett i sammenheng med bruk av marine forråvarer miljøgifter og akkumulering av miljøgifter i ulike arter i næringskjeden forurensning av råstoffkilder Pensumlitteratur bestemmes av foreleser.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: ha bred kunnskap om strukturen og funksjonen til ulike lipider, samt kjenne til ulike fysiske egenskaper. kjenne til lipidenes anvendelse i mat og forprodukter. kjenne til ulike faktorer som påvirker kvaliteten til de ulike lipidene.   Læringsutbytte - Ferdigheter: kunne vurdere virkningen som ulike faktorer har på kvaliteten til de ulike lipidene. kunne gjøre rede for grunnleggende analysemetoder. kunne vurdere ulike kilder til marine lipider og kunne vurdere hvilke ressurser som er bærekraftige. kunne gjøre rede for ulike sider av råvareegenskaper for marine kilder.   Læringsutbytte - Kompetanse: kompetanse på oppbyggingen, kilde og ulike egenskaper til marine lipider.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger. Gruppeoppgaver med skriftlige innleveringer. En laboratorieøvelse med fokus på fettsyresammensetningen og lipidklassifisering. Obligatorisk deltakelse på laboratoriekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være gjennomført for å gå opp til eksamen. Individuell mappeevaluering.

Ved ny og utsatt eksamen påfølgende semester kan innlevert mappe forbedres.Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappeevaluering (1) 100/100

Utlevering
18.11.2021

Innlevering
25.11.2021


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappeevaluering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Innleveringsfrist 25.11.2021 kl. 1200.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU