MK211712 - Marine lipider 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

oppbygging av lipider

ulike lipidklasser, med fokus på triglycerider, fosfolipider og fettsyrer; mettede og umettede fettsyrer

nomenklatur av fettsyrene; omega-3,-6 og 9, forskjellen på cis- og transfettsyrer

variasjon i fettsyresammensetningen til triglyceridene og fosfolipidene

flytende og fast fett, ulike fysiske egenskaper

lipid i membraner, med vektlegging på fosfolipider

fordøyelse og absorpsjon av lipid

herding av fett

egenskaper til marine lipider

harskning, harskningsprodukter og antioksidanter

analysemetoder i et lipidlaboratorium (GC : fettsammensetning)

råvarekilder for marine oljer

bærekraftig havbruksnæring og ressursgrunnlag sett i sammenheng med bruk av marine forråvarer

miljøgifter og akkumulering av miljøgifter i ulike arter i næringskjeden

forurensning av råstoffkilder

Pensumlitteratur bestemmes av foreleser.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha bred kunnskap om strukturen og funksjonen til ulike lipider, samt kjenne til ulike fysiske egenskaper.

kjenne til lipidenes anvendelse i mat og forprodukter.

kjenne til ulike faktorer som påvirker kvaliteten til de ulike lipidene.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne vurdere virkningen som ulike faktorer har på kvaliteten til de ulike lipidene.

kunne gjøre rede for grunnleggende analysemetoder.

kunne vurdere ulike kilder til marine lipider og kunne vurdere hvilke ressurser som er bærekraftige.

kunne gjøre rede for ulike sider av råvareegenskaper for marine kilder.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

kompetanse på oppbyggingen, kilde og ulike egenskaper til marine lipider.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Gruppeoppgaver med skriftlige innleveringer. En laboratorieøvelse med fokus på fettsyresammensetningen og lipidklassifisering.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på laboratoriekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell mappeevaluering. Ved ny og utsatt eksamen påfølgende semester kan innlevert mappe forbedres.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)
Enkeltfag for Institutt for biologiske fag (505IB)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 12:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.