MK103112 - Innføring i kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Generell kjemi:

Oppbygningen av atomer og periodesystemet

Uorganiske forbindelser

Kjemiske bindingstyper

Reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger

Syre base beregninger og beregninger med redoksreaksjoner

Gasser

Elektrokjemi

Marin kjemi

Organisk kjemi:

Nomenklatur av organiske molekyl

Funksjonelle grupper

Biokjemi:

Aminosyrer, peptider og proteiner - proteiners tredimensjonale struktur og funksjon i cellen

Enzym, enzymkinetikk

Lipider, oppbygging av biologiske membraner og transport over membraner

Lipidmetabolismen

Karbohydrater

Karbohydratmetabolismen og prinsipper for energiomsetning i cellen.

Nukleinsyrer, replikasjon og transkripsjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kunnskap om grunnleggende generell kjemi.

kunnskap om ulike hovedstoffklasser for organiske molekyler.

kunnskap om marin kjemi

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne utføre enkle oppgaver på kjemi-laboratorium

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

innsikt i cellens viktigste biomolekyler og de reaksjonsveiene de deltar i.

forståelse for videreføring og utnyttelse av genetisk informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger, innlevering av obligatoriske oppgaver og obligatorisk laboratoriekurs    

Obligatoriske arbeidskrav:

Det gis inntil 10 innleveringer hvorav 80% må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen. Faget Innføring i kjemi er delt i 3 deler; generell-, organisk-, og biokjemi

Generell kjemi utgjør 40 %

Organisk kjemi utgjør 30 %

Biokjemi utgjør 30%
Tillatt hjelpemiddel:
Tabeller i kjemi. Godkjent kalkulator. Periodisk system.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 01.12.2017 09:00 G325 , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.