MK102108 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

atomer og molekyler

kjemiske reaksjoner

molekylgeometri og kjemiske bindinger

periodiske system

kjemi i vannløsninger

intermolekylære krefter

gasser, væsker, fast stoff

reaksjonskinetikk

kjemisk likevekt

syre-base-teori

termokjemi

kjemisk termodynamikk

elektrokjemi

kjernekjemi

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha forståelse for kjemiske begreper og teknikker og det skal igjen danne grunnlag for videre studier i kjemirelaterte fag.

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne utøve praktisk laboratorieteknikk og utføre eksperimenter, hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

Generell kjemi danner grunnlag for videre utdanning i kjemirelaterte fag.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger og laboratoriekurs med journalføring, ca 40 timer.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Det gis inntil 6 labøvelser med tilhørende rapportskjema. Alle rapportskjemaene skal være godkjent. Det gis inntil 8 regneøvinger hvorav 80 % må være godkjent for å få adgang til eksamen. Kursbevis for godkjent laboratoriekurs utstedes av avdelingen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)
Medisinsk og biologisk årsstudium (184BG)

KursmateriellTillegg:

Jamesss E. Brady: Generell Kjemi - grunnlag og prinsipper, 2. utgave, Wiley (2004), ISBN: 82-519-1957-6, Dette er en amerikansk lærebok som er blitt oversatt til norsk av Tapir Akademisk Forlag. Det finnes mye annen god engelsk litteratur av nyere dato som er svært bra.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 Datalab C225 , F424 - Eget rom , Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.